Questions? Call us!
English
English
Nederlands
Dutch
 
Call me back

Gebouwen Beheer

Gebouw Beheer Systemen (GBS)

Moderne gebouwen worden tegenwoordig voorzien van diverse afzonderlijke installaties. Deze kunnen beter op elkaar afgestemd worden door deze te integreren in een Gebouw Beheer Systeem. Het voordeel dat de installaties eenvoudiger beheerd kunnen worden als gevolg van een beter overzicht in het GBS. Met een GBS kunnen de installaties op afstand worden bewaakt en zo nodig worden bijgestuurd. 

De belangrijkste voordelen van een GBS nog een keer op een rijtje: een beter comfort, een hogere continuïteit en rendement uit de installaties. Daarnaast draagt u bij aan een meer duurzame leefomgeving.

ELM Installatietechniek levert en installeert samen met haar partners Gebouw Beheer Systemen op maat. Ook voor service en onderhoud aan Gebouw Beheer Systemen bent u bij ons aan het juiste adres.

Bodemenergie WKO

Warmte en koude opslag (WKO) is een techniek om ten tijde van warmteoverschot deze warmte op te slaan in een ondergrondse bodemlaag (aquifer). Deze warmte kan later bij warmtevraag weer gebruikt worden. Hetzelfde kan met koude gebeuren: op momenten dat daar een overschot van is wordt deze opgeslagen in een ondergrondse bodemlaag om deze later weer te kunnen gebruiken. Met deze techniek wordt op verarming- en koelkosten bespaard. ELM installatietechniek installeert en onderhoud het bovengrondse gedeelte van deze installaties. ELM installatietechniek maakt hierbij gebruik van kwalitatief hoogwaardige technieken zoals gebouwautomatiseringssystemen (GBS). Eventueel kan samen met geselecteerde projectpartners van ELM installatietechniek ook een totaal WKO project worden geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden.

Energie Management

Door het monitoren van uw energieverbruik in uw bedrijf krijgt u inzicht in uw energieverbruik. Deze gegevens helpen u bij:

Verlagen van het energieverbruik

Met actueel en historisch inzicht in uw energieverbruik krijgt u meer inzicht in uw verbruiksgewoonte. Hiermee kunt u op tijd ingrijpen wanneer zich abnormaal of bovenmatig energieverbruik plaats vindt. Deze kunnen veelal gelokaliseerd worden door verandering in de trends van uw energieverbuik. Tevens kunnen de grootste verbruikers en hun kosten inzichtelijk gemaakt worden.  

Verbeteren van energiekwaliteit

De cos φ, harmonische vervuiling, inschakelstromen, spanningsniveau, enz, enz. Dit zijn allemaal factoren die invloed hebben op de spanningskwaliteit voor een bedrijfsproces. Verstoringen in uw spanningskwaliteit kunnen ook verstoringen van het bedrijfsproces tot gevolg hebben.

Verbeteren van de continuïteit van uw bedrijfsproces

Bovenstaande verschijnselen in energievoorziening hebben niet alleen verstoringen van het productieproces tot gevolg maar beschermd de installaties ook tegen versnelde veroudering.

ELM Installatietechniek levert en installeert Energie Management Systemen met voordelen die van groot belang zijn voor ondernemers: minder storingen, lagere operationele kosten en langere levensduur van de installaties.