Questions? Call us!
English
English
Nederlands
Dutch
 
Call me back

Service

Storingen

ELM installatietechniek beschikt over een team van ervaren en goed getrainde servicemonteurs, die 24 uur per dag, 7 dagen per week voor onze klanten klaar staan.

Onderhoud

Efficiënt en rendabel, zo moet het machinepark van elk (productie)bedrijf functioneren. Een goede onderhoudssystematiek is dan onontbeerlijk. Door gedegen onderhoud verlengt u namelijk de levensduur van een machine of installatie. Bovendien verkleint hierdoor de kans op ongewenste productie-stilstand en uitval. Betrouwbare bedrijfsmiddelen staan garant voor een betrouwbare planning, kwaliteit en winst van uw bedrijf.

Een weloverwogen onderhoudssystematiek zorgt ervoor dat storingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Wij verzorgen elektrotechnisch onderhoud aan industriële installaties. Continuïteit en kwaliteitsbehoud zijn onze uitgangspunten bij het opstellen van een onderhoudsprogramma. Daarom wordt het onderhoud vooral verricht tijdens geplande stilstand. Zo is niet alleen uw productieproces efficiënt en rendabel, maar ook het onderhoud daaraan. Mocht u onverhoopt te maken krijgen met storing, dan kunt u altijd op ons rekenen. Met onze 24-uurs servicedienst kunnen we snel het proces weer op gang brengen.

Thermografische inspectie

De zorg voor veilige installaties die alle werkgevers vanuit de Arbowet krijgen opgelegd, verplichten hen de veiligheidsinspecties van NEN-EN 50110 & NEN 3140 uit te voeren. ELM installatietechniek kan voor u deze inspecties uitvoeren in combinatie met thermografische inspectie. Beide inspecties richten zich op veiligheid en bedrijfszekerheid van elektrotechnische installaties. Onterecht wordt wel gedacht dat de spanningsloze metingen uit de NEN 3140 vervangen kunnen worden door het uitvoeren van een thermografische inspecties. 

Keuringen

Een werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Deze regelgeving staat beschreven in de Arbowet. In dit kader houdt ELM installatietechniek zich bezig met veiligheid in de elektrotechniek. De arbeidsinspectie hanteert een combinatie van NEN-EN 50110 en NEN 3140 als richtlijn voor het uitvoeren van veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud. Zo wordt de veiligheid gegarandeerd van alle gebruikers van elektrische apparatuur en handgereedschap. Onze medewerkers beschikken over alle benodigde kennis op het gebied van veiligheid in de elektrotechniek. Na een controle stellen wij een rapport op waardoor u een volledig inzicht krijgt in de technische staat van uw arbeidsmiddelen. Uiteraard adviseren wij hoe u eventuele gebreken of onvolkomenheden kunt verhelpen.